Chyba nikt nie lubi płacić podatków. Niestety podatki to stały element systemu gospodarczego, w jakim funkcjonują współcześni przedsiębiorcy. Nie ma jednak żadnych przeszkód w tym, by starć się płacić jak najmniejsze podatki. Jak to jednak zrobić? Najprostsze rozwiązanie to znalezienie dobrego księgowego/księgowej lub odpowiednio wykwalifikowanego doradcy podatkowego. Doradztwo podatkowe to popularny rodzaj usług doradczych, który pozwala rozeznać się w gąszczu często ze sobą sprzecznych przepisów i znaleźć takie rozwiązanie, które będzie maksymalnie korzystne dla konkretnej osoby lub firmy.

W naszym kraju doradcy podatkowi to osoby, które zdały państwowy egzamin i posiadają odpowiedni certyfikat, uprawniający je do wykonywania tego typu zawodu. Takie osoby wpisane są na listę doradców podatkowych w Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, dzięki czemu każdy może sprawdzić czy osoba, z której usług chce skorzystać, rzeczywiście posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu zawodu. Doradztwem podatkowym zajmować mogą się również adwokaci i rady prawni, a także niektóre osoby prawne (te, które zostały wpisane do specjalnego rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego).

Doradcy podatkowi zajmują się szeregiem spraw związanych z szeroko pojmowanym obszarem podatków. Doradztwo podatkowe to zatem udzielanie osobom prywatnym i przedsiębiorcom porad z zakresu obowiązujących w danym momencie przepisów prawa podatkowego, pomoc w wyborze optymalnego sposobu rozliczeń, przygotowanie różnego rodzaju opinii dotyczących obowiązków podatkowych konkretnego podmiotu czy osoby, prowadzenie ksiąg podatkowych i różnych rodzajów ewidencji podatkowej, przygotowanie deklaracji podatkowych czy reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Zakres usług realizowanych przez doradców podatkowych jest zatem dość szeroki. Jeśli zatem potrzebujemy jakiejkolwiek pomocy w sprawach związanych z podatkami, doradca podatkowy z pewnością takiej pomocy nam udzieli