Jest co najmniej kilka sposobów na uzyskanie dofinansowania do swojej działalności gospodarczej. Najczęściej korzysta się z finansowania zewnętrznego i wewnętrznego. Dofinansowanie wewnętrzne, to środki jakie można zdobyć za pomocą narzędzi jakie posiada nasza firma. Tutaj nie angażuje się żadnej osoby trzeciej. Takimi finansami są aktualne zyski ze sprzedaży własnych usług lub produktów, różnego rodzaju odpisy amortyzacyjne i sprzedaż jakiś składników majątku firmy. Środki zewnętrzne natomiast, to inwestycje właścicieli mikro, średnich i małych przedsiębiorstw. Mowa tutaj o różnego rodzaju kredytach, pożyczkach, o pieniądzach z leasingu i factoringu jak również wszystkie środki publiczne jakie firma uzyskała w drodze dofinansowania. Owe dofinansowania można uzyskać z wielu instytucji. Warto zwrócić się do PK KSU, gdzie można uzyskać informacje jakie instytucje dają dofinansowania na rozpoczęcie działalności. Warto odwiedzić stronę KSU, ponieważ można znaleźć tam pełną listę funduszy, które oferują przedsiębiorcom pożyczki lub pełnią funkcje poręczycieli.