Skąd można wziąć pieniądze na własny biznes?

Wiele instytucji oferuje pomoc w dofinansowaniu działalności gospodarczej. Można skorzystać z pomocy funduszy zalążkowych, które realizowane są dzięki specjalnemu Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka. Z tego tytułu możesz otrzymać środki na sfinansowanie firmy na jej początkowym etapie. Fundusz da Ci również możliwość wsparcia merytorycznego i doradzi jak stworzyć biznesplan. Maksymalnie z tego funduszu można otrzymać 200 tysięcy euro. Zasada jest taka, że inwestor, musi otrzymać w naszej firmie mniejszą połowę udziałów. Pomoc w sfinansowaniu przedsiębiorstwa można otrzymać również z Funduszu Venture Capital, który realizowany jest razem z Krajowym Funduszem Kapitałowym. W tym przypadku pieniądze można otrzymać na projekt firmy, która ma duży potencjał i jest już w fazie wzrostu i w jakiś sposób się już zaczęła rozwijać. Jeżeli nasza daje sobie doskonale radę na rynku, możemy dostać pomoc powyżej półtora miliona euro. Tutaj nasza firma dostanie pieniądze, a by mogła dalej wzrastać na rynku.