Samo zatrudnienie pracowników nie jest trudne. Wystarczy umieścić ogłoszenie o naborze i umawiać chętnych na rozmowę kwalifikacyjną. Z większej liczby kandydatów można wybrać najlepszego pracownika, który najlepiej poradzi sobie na danym stanowisku. Mając już pracowników trzeba zadbać o ich wszystkie potrzeby. Ważną instytucją jest Państwowa Inspekcja Pracy. Jest to organ, który nadzoruje i kontroluje, czy w danej firmie przestrzegane jest prawo pracy. Musimy być odpowiedzialni, aby nie dostać żadnej kary. Po tym jak zatrudnimy pracowników, bez względu na to, czy będzie to jedna osoba, czy kilka należy w przeciągu dwóch tygodni zgłosić ich do Państwowej Inspekcji Pracy. Każdy pracownik naszej firmy musi mieć aktualne badania lekarskie i przejść szkolenie BHP. Jeśli tego nie dopilnujemy w razie kontroli PIP możemy dostać karę. Do inspekcji będziesz musiał zgłaszać również ewentualne przebudowy Twojej firmy, jak również wypadki jakie przydadzą się Twoim pracownikom. Jest to bardzo ważne, jeśli firma ma prawidłowo funkcjonować.