Osoby, które zastanawiają się nad tym, jakie konsekwencje może przynieść im inwestowanie w fundusz inwestycyjny zazwyczaj zaznajamiane są przede wszystkim z jego zaletami. Takie postępowanie wydaje się jak najbardziej zrozumiałe, nie da się bowiem ukryć, że liczba korzyści gwarantowanych przez rozwiązanie tego typu wcale nie jest mała. Na pierwszy plan wysuwa się to, że z funduszy inwestycyjnych można korzystać nawet wówczas, gdy nie posiada się wiedzy ekonomicznej stojącej na bardzo wysokim poziomie, trudno zaś liczyć na sukces, gdy w ten sam sposób podchodzi się do inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych.  Mówiąc o korzyściach gwarantowanych przez fundusz inwestycyjny zwraca się przy tym uwagę na stopę zysku, jest ona bowiem znacznie wyższa niż wówczas, gdy mamy do czynienia z lokatami bankowymi. Niestety, fundusz inwestycyjny nie jest wolny od wad. Nie wszystkie gwarantują nam równie wysokie dochody, ich wybór nigdy nie powinien więc opierać się na kryteriach pozamerytorycznych i zaufaniu do prospektów reklamowych.