PKD jest skrótem od Polskiej Klasyfikacji Działalności. Skrót jest oficjalnie przyjęty od 2010 roku. PKD jest podziałem zbioru najróżniejszych działalności gospodarczych jakie można założyć zarówno indywidualnie jak i w postaci spółki. PKD jest zbiorem symbolów, które są z góry przydzielone do konkretnego rodzaju działalności gospodarczej. Dzieli się na działy, jak również grupy i klasy. PKD określa działalność gospodarzą jako podrzędna, drugorzędną oraz pomocniczą. PKD jest niezbędne do sklasyfikowania przedmiotów gospodarczych. Jest bardzo potrzebny do przydzielenia firmie REGONU. Ponadto Polska Klasyfikacja Działalności służy do przedstawienia struktury gospodarki narodowej. Można dzięki takiej klasyfikacji o wiele łatwiej porównać działalność międzynarodowe. Taki sposób określenia działalności przez przedsiębiorcę jest również łatwiejszym i o wiele szybszym sposobem na wypełnianie wniosków o wpis do działalności gospodarczej. Znacznie szybciej wpisuje się numerki, niż pełne określenie każdego elementu działalności jaki mamy zamiar wykonywać.