Total Productive Maintenance jest systemem, który ma za zadanie pomóc w utrzymywaniu integralności systemów produkcyjnych, które to za pośrednictwem urządzeń, maszyn oraz pracowników są delegowane do tego, aby zwiększać wydajność. Mowa w tym przypadku o wartości biznesowej organizacji, które czasami przekłada się na proces sprzedażowy, a czasami na inne wzrosty. TPM ma za zadanie utrzymać produkcje, ale także zwiększyć jej efektywność. Ważne jest w tym przypadku szczególnie to, aby stało się to małym nakładem środków.

Co to jest?

Spotkanie biznesoweMetoda TPM pochodzi z firmy Nippondesnos, która to jest spółką znanego koncernu samochodowego – Toyota. Jej autor stworzył system z myślą o zwiększeniu produktywności fabryki oraz polepszeniu wyposażenia. Dzięki niej kadry kierownicze nie tylko mają możliwość lepszego zarządzania swoją siecią produkcyjną, ale także kompleksowego zarządzania jakością, zwiększenia wielkości produkcji oraz ich zadowolenia z pracy pracowników. Obecnie z metody TPM korzysta się już w wielu firmach na całym świecie, w których proces produkcyjny oparty jest o tożsame założenia.

Przewidywanie awarii maszyn

Total Productive Maintenance w wolnym tłumaczeniu pokazywane jest, jako produktywne utrzymanie maszyn, które przekłada się na możność zaoszczędzenia pieniędzy w związku z ubytkami systemów produkcyjnych, które to można ograniczyć. Można przykładowo przewidywać awarie, które pochłoną pewną część budżetu. TPM wpływa również na redukcję przestoju maszyn, które przykładowo uległy usterce. W tym przypadku, zamiast czekać na jej naprawienie, mogą pracować na pełnych obrotach, co jak nie trudno się domyślić wpływa pozytywnie w rozliczeniu zysków.

8 filarów

Technologia TPM opiera się na 8 filarach związanych z japońskim instytutem JIPM. Dotyczą między innymi doskonalenia, autonomicznego utrzymywania ruchu, treningu, szkoleń, planowego wdrażania, utrzymywania jakości, stosowania metody TPM również w biurach oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Twórca metody przestrzega, że tylko skrupulatne dotrzymywanie wszystkich z tych założeń może przełożyć się na sukces podczas stosowania TPM.