Wiele absolwentów szkół średnich wybiera dalsze kształcenie na studiach związanych z bankowością, finansami, czy rachunkowością. Po skończeniu takich kierunków można rozważyć założenie własnej działalności, choć w pierwszej kolejności warto zdobyć nieco doświadczenia w prosperującym już biurze.

Zakres działalności

Biuro rachunkowe może świadczyć usługi o różnym zakresie. Im więcej usług oferuje dane biuro, tym więcej klientów może obsłużyć lub lepiej dopasować swoją ofertę pod konkretnych klientów. Do takich usług zalicza się:

-okresowe określanie lub badanie inwentaryzacyjne prawdziwego stanu aktywów i pasywów, -prowadzenie ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, które ujmują zapisy zdarzeń w porządku systematycznym oraz chronologicznym, -przechowywanie dokumentów, które są przewidziane ustawą o rachunkowości (np. dowodów księgowych), -prowadzenie sprawozdań o finansach firmy, -wycena aktywów i pasywów przedsiębiorstwa oraz ustalanie wyniku finansowego.

Dopuszczalne formy

Przyszły przedsiębiorca może założyć firmę w niemal każdej formie - za wyjątkiem spółki partnerskiej. Analizując księgowość we Wrocławiu możemy dowiedzieć się, że najpopularniejszą formą jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Taka forma wymaga złożenia odpowiedniego formularza w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli rozważamy prowadzenie biura jako spółkę cywilną, również musimy przeprowadzić taką rejestrację, jak w przypadku działalności jednoosobowej.

Jak założyć

Czy księgowość we Wrocławiu różni się od tej prowadzonej w innym mieście? Rodzaj świadczonych usług zależy oczywiście od potrzeb klientów, dlatego w dużej miejscowości będziemy przyjmować nieco innych klientów niż w małym punkcie, np. o charakterze rolniczym. Jednak bez względu na rodzaj klientów, zawsze musimy przebrnąć przez podobny proces zakładania działalności.kariera w rachunkowości Prowadzenie biura odbywa się w każdej formie, za wyjątkiem spółki partnerskiej (o czym była już mowa). Przedsiębiorcy, którzy decydują się na otwarcie biura rachunkowego najczęściej decydują się na zarejestrowanie firmy w KRS lub założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku mikrofirmy (jednoosobowa działalność), reguły zakładania reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Zasady możemy znaleźć również w Kodeksie cywilnym. Działalność zakłada istnienie tylko jednego właściciela, ale nie ma regulacji dotyczących ilości zatrudnianych pracowników, dlatego przedsiębiorca może zatrudniać kolejne osoby w miarę rozwoju firmy.