Każde przedsiębiorstwo musi mieć swoją formę prawną. Musi być ona zgodna z prawem i musza być spełnione wszystkie jej funkcje. Jako przedsiębiorca możemy założyć indywidualną działalność gospodarczą, jedną ze spółek prawa handlowego lub zdecydować się na spółkę cywilną. Ta ostatnia jest dosyć często wykorzystywaną przez przyszłych przedsiębiorców formą działalności gospodarczej. nasza firma może mieć status osoby fizycznej lub osoby prawnej. Prawną osobowość mają spółki prawa handlowego, zaś fizyczną działalność wykonywana samodzielnie. Spółka cywilna Zakładając niewielkich rozmiarów działalność gospodarcza doskonale sprawdzi się jako forma prawna spółka cywilna. Zakładana jest w postaci umowy pomiędzy dwoma wspólnikami. Umowa musi być sporządzona na piśmie, ale nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Każdy ze wspólników tej spółki musi osobno założyć działalność gospodarczą. Można to zrobić w dwóch miejscach. Zgłoszenie spółki może odbywać się w Urzędzie Miasta lub Gminy lub w Sądzie Rejestrowym. Do tego drugiego zgłasza się spółkę cywilną, która została założona przez osoby, które mają już wpis do rejestru. W momencie, kiedy spółka przez dwa lata osiągnie dochód, który wymaga konieczności prowadzenia ksiąg rozrachunkowych, wówczas przedsiębiorcy mają obowiązek przekształcić ją na spółkę jawną. Zalety spółki cywilnej Spółka cywilna ma naprawdę wiele zalet, które decydują o tym, że jest ona tak popularna formą działalności gospodarczej. Po pierwsze i najważniejsze samo jej założenie nie wiąże się z dużymi wydatkami. Prowadzenie takiej spółki także nie jest trudne. Spółką rządzą bardzo proste procedury funkcjonowania, a aby ją założyć wystarczy odwiedzić tylko jeden urząd. Jeżeli nie mamy warunków, aby sami założyć działalność gospodarczą warto przygadać sobie wspólnika. Razem zawsze ma się większe szanse, aby biznes wypalił. Jeśli uznamy, że współpraca jest mecząca i do niczego nie prowadzi spółkę cywilną można tak samo łatwo rozwiązać co założyć.