W niewielkich magazynach sklepowych, gdzie przechowywane są małe ilości towarów, regały magazynowe nie muszą mieć specjalnych oznaczeń – pracownicy pamiętają, w którym miejscu umieścili dany towar i nie mają problemów z jego późniejszym odnalezieniem. Jeśli jednak mamy do czynienia z dużym magazynem, właściwe oznaczenie regałów jest niezwykle istotne dla codziennego funkcjonowania takiego obiektu. Bez właściwego oznakowania regałów pracownik odpowiedzialny za załadunek i rozładunek nie będzie wiedział, w jakim miejscu ulokować rozładowywany towar i gdzie go później szukać, kiedy będzie on potrzebny do załadunku.

[caption id="attachment_509" align="aligncenter" width="300"]regały magazynowe Odpowiednio oznakowane regały magazynowe usprawniają codzienną pracę[/caption]

Jednym z najprostszych, czytelnych dla pracownika systemów oznaczenia regałów magazynowych, są oznaczenia cyfrowo literowe – niestety długie ciągi cyfrowe są mało czytelne i mogą być przyczyną częstych pomyłek. Może to wyglądać chociażby w ten sposób, że poszczególne ciągi regałów nazywamy kolejnymi literami alfabetu, kolumny w regałach oznaczmy cyfrą, poszczególne piętra następną cyfrą i miejsca paletowe cyfrą lub ewentualnie literą (oznaczenie literowe warto stosować tylko wtedy, gdy mamy kilka miejsc paletowych, w innym przypadku takie rozwiązanie staje się nieczytelne). Możliwych kombinacji jest bardzo dużo, a wybór jednej z nich zależy od własnych doświadczeń czy upodobań konkretnego przedsiębiorcy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto jednak skonsultować się z kimś bardziej doświadczonym w tym zakresie.

Podsumowując, regały magazynowe oznakujemy zaczynając od oznaczenia głównych ciągów magazynowych – zespołu regałów ustawionych w jednej linii. Następnie opisujemy poszczególne kolumny w ramach jednego ciągu. W dalszej kolejności opisujemy piętra przynależne do każdej kolumny, a na końcu miejsca paletowe znajdujące się na poziomie każdego piętra, w danej kolumnie, w określonym ciągu magazynowym. Takie oznaczenie regałów pozwala oszczędzić mnóstwo czasu przy poszukiwaniu składowanych na półkach towarów. Oczywiście warunkiem podstawowym jest bieżące zapisywane w systemie miejsca składowania poszczególnych produktów, a do tego najlepsze są oznaczenia w postaci kodów kreskowych.