Henryk Siemion

Wiele absolwentów szkół średnich wybiera dalsze kształcenie na studiach związanych z bankowością, finansami, czy rachunkowością…